Project Description

B. Smetana: Prodaná nevěsta – Plzeň (ČR)

„…vládne krásným, nosným lyrickým sopránem, velmi přirozeně tvořeným ve vokálech (úzké vokály nedeformuje, ale krásně artikuluje, což u sopranistek moc kvituji, neboť krom Gabriely Beňačkové jich zas tak mnoho v tomto směru nebylo a není). Má přirozený jevištní půvab i pohyb, obě své árie v prvním i třetím dějství zpívala s nadhledem, půvabem výrazu, kdy řekneme, ano, tato sopranistka ví, o čem zpívá.“

Fuchs, Jiří. Tu ji máme, rozumně s ní pojednáme! OperaPlus [online]. Červen 2014 [cit. 18. 6. 2014]. Dostupné z: http://operaplus.cz/tu-ji-mame-rozumne-s-ni-pojedname/